Jom Terjah!!!

Friday, March 25, 2011

Cara Kira Merit

1. Permohonan dibahagikan kepada dua (2) aliran iaitu :
• Aliran Sains
• Aliran Sastera

2. Kaedah penentuan aliran bagi semua calon iaitu dengan mengguna pakai
4 daripada 5 mata pelajaran utama seperti berikut :

ALIRAN SAINS
Matematik
Matematik Tambahan
Fizik
KimiaBiologi atau mata pelajaran berikut :
Pengajian Kejuruteraan
Awam / Pengajian Kejuruteraan
Elektrik & Elektronik / Pengajian
Kejuruteraan Mekanikal / Reka
Cipta / Lukisan Kejuruteraan /
Ekonomi Rumah Tangga /
Teknologi Maklumat / Prinsip
Akaun / Perdagangan / Ekonomi
Asas / Sains Pertanian /
Pengajian Agro Teknologi /
Pengetahuan Sains Sukan


ALIRAN SASTERA
Bahasa Malaysia
Matematik
Sains
Sejarah

Pengajian Islam / Pendidikan Al-
Quran dan As-Sunah /
Pendidikan Syariah Islamiah /
Pengetahuan Moral


PENYEDIAAN DAN PENGIRAAN MERIT

3. Dasar pengiraan merit adalah berdasarkan komponen Markah Akademik
(90%) dan Markah Kokurikulum (10%).

4. Pengiraan merit adalah berdasarkan nilai gred mata pelajaran bagi tujuan
pengiraan markah adalah seperti berikut :


ALIRAN SAINS

6. Kaedah Pengiraan Markah Akademik Aliran Sains seperti berikut :

6.1 90 markah daripada 5 mata pelajaran berikut:-
i. Matematik
ii. Matematik Tambahan
iii. Fizik
iv. Kimia
v. Biologi atau salah satu dari mata pelajaran berikut: Pengajian
Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik /
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Reka Cipta / Lukisan Kejuruteraan
/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Pertanian/ Pengajian Agro Teknologi
/Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Prinsip Akaun /
Perdagangan / Ekonomi Asas / Pengetahuan Sains Sukan Dan

6.2 30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik SPM lain yang diambil
ALIRAN SASTERA

7. Kaedah Pengiraan Markah Akademik Aliran Sastera seperti berikut :

7.1 90 markah dari 5 mata pelajaran berikut :-

a. Bahasa Melayu
b. Matematik
c. Sains
d. Sejarah


a. Pendidikan Islam / Pendidikan Al–Quran dan As-Sunnah / Pendidikan
Syariah Islamiah / Pengetahuan Moral ;


Dan


7.2 30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik yang lain.

CONTOH PENGIRAAN


8. Contoh Pengiraan Merit Aliran Sains

8.1 Calon Aliran Sains Mengambil 9 Mata Pelajaran